Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 MW w Wierzchosławicach
 
Na zdjęciu powyżej: Elektrownia Fotowoltaiczna w Wierzchosławicach
zbudowana  pod nadzorem ADAPTEQ ENGINEERING (moc: 1MW)ADAPTEQ ENGINEERING
jest konsultingową firmą inżynierską, założoną w 1995 roku.

ADAPTEQ ENGINEERING łączy w spójną całość interdyscyplinarną wiedzę, doświadczenie i zapał naszych inżynierów, dostarczając Klientom najwyższej próby usługi doradcze, badawczo - rozwojowe i inwestycyjne.

FIRMA działa w kilku różnych obszarach:

  1. Zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych (Project Management) w budownictwie kubaturowym, infrastrukturalnym i przemysłowym. W tych projektach ADAPTEQ ENGINERING występuje jako Inżynier Kontraktu, Inwestor Zastępczy albo jako podmiot wykonujący Kompleksowy Nadzór Inwestorski
  2. Partnerstwo w rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych, transfer i adaptacja technologii.
  3. Projektowanie budowlane i procesowe
  4. Kompleksowe wsparcie inwestorów instytucjonalnych i prywatnych w dziedzinie projektowania, budowy i eksploatacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), obejmujące głownie:

          a)    elektrownie fotowoltaiczne i hybrydowe (planowanie, projektowanie, nadzór budowy)

          b)     elektrownie wiatrowe,

          c)     biogazownie,

          d)     bloki i zespoły kogeneracyjne, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

ADAPTEQ ENGINEERING zatrudnia wyspecjalizowanych ekspertów w zakresie fotowoltaiki oraz dysponuje nowoczesnym laboratorium pomiarowym do badań modułów i systemów fotowoltaicznych, pozwalającym na szybką ocenę zastosowanych rozwiązań technicznych i jakości elementów wykorzystanych do budowy elektrowni. Usługi te pozwalają uzyskać maksymalną, długookresową wydajność elektrowni, a w konsekwencji  znaczne skrócić okres zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych.

OFERUJEMY naszym Klientom kompletny pakiet usług i działań gwarantujących zdecydowane zmniejszenie zużycia energii w budynkach biurowych, wszelkich obiektach użyteczności publicznej (np. szpitale, baseny kąpielowe), instalacjach infrastrukturalnych (oświetlenie ulic) i instalacjach przemysłowych.
ADAPTEQ ENGINEERING  uczestniczy w programie     „ NOWY EXPERT”, koncentrującym się na wprowadzaniu skutecznych rozwiązań  w zakresie szeroko rozumianego poszanowania energii.

ADAPTEQ ENGINEERING rozumie swoją rolę jako partner starannie spełniający specyficzne potrzeby Klientów na wszystkich etapach realizacji inwestycji, zarówno w zakresie rozwiązań technicznych i organizacji procesów inwestycyjnych, jak i w zakresie minimalizacji ryzyka oraz działań nadzorczych i kontrolnych, mających na celu uzyskanie wymaganych parametrów technicznych i spełnienie wymagań projektowych.

ZAPRASZAMY !

Copyright (c)2012