Pływalnia w Nowym Dworze MazowieckimNa zdjęciu powyżej: Pływalnia w Nowym Dworze Mazowieckim wybudowana pod nadzorem ADAPTEQ ENGINEERING

OFERTA

W czasie ponad 21-letniej działalności stworzyliśmy i stale rozwijamy  bazę zaawansowanej wiedzy. Skupiliśmy zespół blisko dwustu współpracujących z nami , doświadczonych inżynierów różnych specjalności, zyskując atuty gwarantujące najwyższą jakość oferowanych usług.

ADAPTEQ ENGINEERING wykonuje usługi  na terenie całego kraju, wykorzystując sprawdzoną kadrę lokalnych specjalistów, pracujących pod stałym nadzorem doświadczonej kadry Menadżerów Projektów, zatrudnionych w Centrali firmy.

OFERUJEMY pełny zakres usług inżynierskich obejmujący: prace koncepcyjne, studia wykonal­noś­ci, projektowanie budowlane i procesowe, transfer i adaptację technologii, organizację dostaw, zastęps­two inwestycyjne i nadzory inwes­torskie, zarządzanie robotami budowlanymi, badania, oceny oraz optymali­zac­ję kosztów budowy i eksploatacji obiektów.
Wieloletnie doświadczenie i bezpośredni dostęp do mię­dzynarodowego know-how  pozwala nam skutecznie wspierać Klientów na każdym etapie In­wes­tycji.

GWARANTUJEMY: 

 • indywidualne podejście do każdego Klienta
 • rozumienie potrzeb Klienta
 • interdyscyplinarny zespół doświadczonych doradców, konsultantów i ekspertów
 • powszechne stosowanie Klauzuli Etycznej i zasady Dobrych Praktyk 

 

Główne pola aktywności ADAPTEQ ENGINEERING:

 • złożone przedsięwzięcia architektoniczno – budowlane (np. szpitale, pływalnie, stadiony sportowe),
 • obiekty i instalacje przemysłowe  
 • inwestycje infrastrukturalne , w tym systemy wodne, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, budowa dróg i mostów, elektroenergetyczne linie przesyłowe, systemy teleinformatyczne
 • termiczna utylizacja odpadów,
 • ciepłownie i elektrociepłownie, skojarzone systemy wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 • wykorzystanie energii odnawialnej (siłownie wiatrowe, biogazownie, systemy kolektorów słonecznych i duże elektrownie fotowoltaiczne oraz siłownie hybrydowe).
 • zaawansowane prace i ekspertyzy zlecane ad-hoc, np. opracowanie technologii spawania odpowiedzialnych elementów konstrukcji budowlanej dla konkretnego zastosowania czy zaprojektowanie specjalnej instalacji odgromowej przeznaczonej do ochrony obiektu szczególnie wrażliwego na bliskie wyładowania atmosferyczne.
 • działania nakierowane na minimalizację zużycia energii w obiektach budowlanych i instalacjach przemysłowych / technologicznych, w tym projektowanie i nadzorowanie budowy obiektów tzw. „zero energetycznych”

Nasi Klienci to głównie: samorządy różnych szczebli, firmy deweloperskie – polskie i z innych państw Unii Europejskiej, szpitale, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe

W 2015 roku stworzyliśmy od podstaw doskonale wyposażone LABORATORIUM B&R FOTOWOLTAIKI, w którym wysokiej klasy specjaliści pracują m.in. nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) do  maksymalizacji wydajności elektrowni fotowoltaicznych oraz wypracowaniem skutecznych procedur weryfikacji jakości materiałów i robót dla nowobudowanych instalacji pv.

 

Jeśli planują Państwo inwestycję budowlaną, infrastrukturalną czy szeroko rozumianą inwestycję przemysłową albo zakup, adaptację i  wdrożenie nowoczesnej technologii 
- to właśnie ADAPTEQ ENGINEERING
jest odpowiednim partnerem.

ZAPRASZAMY !


Copyright (c)2012