ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE I HYBRYDOWE

Prace rozruchowe E PV prowadzone pod nadzorem ADAPTEQ ENGINEERINGNa zdjęciu powyżej: prace rozruchowe elektrowni fotowoltaicznej  o mocy szczytowej 1MW
prowadzone pod nadzorem personelu ADAPTEQ ENGINEERING

ADAPTEQ ENGINEERING  ocenia, że instalacje fotowoltaiczne (PV) i hybrydowe (PV w połączeniu  z elektrowniami wiatrowymi, hydroelektrowniami lub generatorami napędzanymi przez silniki lub turbiny zasilane biogazem), w najbliższych latach będą najszybciej rozwijającymi się technologiami w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Znajduje to potwierdzenie w gwałtownie narastającej liczbie zgłoszeń potencjalnych inwestorów, oczekujących profesjonalnej pomocy w przygotowaniu  programów budowy elektrowni PV o mocach od kilkudziesięciu  kilowatów do kilkunastu megawatów. 

Wychodząc naprzeciw  narastającemu  zapotrzebowaniu, rozbudowaliśmy  naszą ofertę w zakresie  projektowania i budowy elektrowni  fotowoltaicznych o szerokim spektrum mocy oraz  elektrowni hybrydowych  z mini turbinami wiatrowymi o mocy do kilkudziesięciu kilowatów.

Na wstępnym etapie przygotowania inwestycji udzielamy naszym Klientom solidnego wsparcia merytorycznego polegającego  na:

 • przygotowaniu programu  funkcjonalno – użytkowego,
 • przeprowadzeniu i analizie wyników pomiarów nasłonecznienia (lub pomiarów parametrów wiatru),
 • opracowaniu studium wykonalności („feasibility study”)
 • pomocy w opracowaniu wniosków o dofinasowanie
 • załatwieniu wszelkich innych formalności

Dokumentację techniczną (projekty budowlane i wykonawcze) opracowują nasi  doświadczeni inżynierowie. Każdy element dokumentacji , przed  skierowaniem do realizacji, podlega  szczegółowej weryfikacji  przez  Zespół Kwalifikujący, który tworzą   osoby o najwyższych kompe­ten­cjach zawodowych. Zadaniem Zespołu jest eliminacja  ewentualnych błędów i niespójności, powstających na etapie koncepcyjnym i na  wczesnych etapach procesu projektowania.  Dla rozległych instalacji fotowoltaicznych, o mocach powyżej 250 kW, wraz z dokumentacją  dostarczamy szczegółowe instrukcje  procedur testowych, które pozwalają śledzić na bieżąco jakość połączeń, w miarę postępu robót montażowych. Wysoki poziom dokumentacji technicznej elektrowni ma decydujący w wpływ na  jakość i terminowość robót budowlanych oraz  czas trwania prac rozruchowych.

Na etapie ostatecznego wyboru  urządzeń i materiałów wspieramy naszych klientów w negocjacjach  z dostawcami, dążąc do uzyskania najkorzystniejszych relacji Q/P (tj.  relacji: Jakość / Cena).

W ramach obsługi procesu inwestycyjnego, na życzenie Klientów,   oferujemy również dostawy obejmujące:

 • panele fotowoltaiczne (PV) różnego typu, o  sprawdzonej jakości
 • konstrukcje wsporcze dla paneli PV
 • kable specjalne do obwodów prądu stałego
 • wysokiej jakości  elementy złączne do kabli pądu stałego
 • inwertery różnej mocy
 • inne elementy wyposażenia elektrowni PV
 • turbiny wiatrowe małej mocy, o osiach poziomych i pionowych

W wyniku intensywnej współpracy z renomowanymi producentami, nasi  Klienci uzyskują dostęp do  urządzeń i materiałów o  najwyższej jakości i korzystnych cenach.

Na etapie robót budowlano - montażowych pełnimy funkcję Inżyniera  Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego, zwracając szczególną uwagę na osiąnięcie projektowanej wydajnoci elekrowni.

Wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem naszej wiedzy i doświadczenia w budowie elektrowni fotowoltaicznych lub mini elektrowni wiatrowych i oczekujących profesjonalnego wsparcia w procesie inwestycyjnym zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

ZAPRASZAMY! 

Copyright (c)2012